Skip to main content

ProgRam Úžasňákova

Využíváme pouze nejmodernější techniky pro plný a komplexní rozvoj dítěte, díky opravdu pestrému programu odhalujícím přednosti vašeho dítěte a dále je rozvíjíme.

RoZumný | SKutečný | UžiTečný

SKvělé obJevy

Hrubá i jemná motorika

ToleRance

etiKeTa, návyky

Předmatematická přípRava

Předčtenářská příprava

Vesnice, čerstvý vzduch

Logika

Vývoj řeči, logopedie

Kreativita

Jóga a tanec

Hudba

Postupy a vaření

Herecké schopnosti

Finanční gramotnost

Týmová práce, kamarádství

Zajímá vás víc?

Kontaktujte nás