Skip to main content

Dětská skupina vytvořená opravdovoU srdcařkoU.

Vzdělávání dětí předškolního věku je aktuální záležitostí 21. století, toho jsem si plně vědoma a to je hnacím motorem Úžasňákova.

Můj celoživotní sen byl pracovat s dětmi. Začalo to na základní škole v 1. třídě, kdy jsem začala hrát v cimbálové skupině na ZUŠ na housle a klavír. Paní učitelka byla mým vzorem a měla jsem ji hodně ráda. Chtěla jsem být jako ona a netajila jsem se tím.

Začala jsem střední školou zdravotní, kde jsem si myslela, že nastoupím někde na dětské oddělení a bude to pro mě to nejlepší. Po zkušenostech v nemocnici, jsem ale přišla na to, že s mou empatií a citlivostí nesnesu pohled na ty křehké a bezmocné dušičky. Rozhodla jsem se tedy, že budu pokračovat ve studiu vysoké školy pedagogické, na které jsem vystudovala obor učitelství v mateřských školách. Po vystudování jsem působila 6 let v mateřské škole, jako učitelka. Dostala jsem také příležitost 2 roky působit v dětských skupinách jako vedoucí, kde jsem si uvědomila, že bych chtěla mít svou dětskou skupinu a „své“ děti.

A tak celý tento projekt začal. Vydala jsem se netypickou cestou pro otevření Úžasňákova. Chtěla jsem vyčnívat z davu, být jiná, nabídnout rodičům a dětem jiné možnosti a nabídku, než je na trhu. Věřím, že Úžasňákov dává rodičům pocit klidu a důvěry jak ve mně, tak ve kvalitu péče o Vaše děti a jejich neustálý pobyt v naprostém bezpečí.

Všichni lidé, které jsem vybírala pro budování Úžasňákova jsou profesionálové. Personál jsou lidé, kteří byli dlouhodobě vybíráni, aby zajišťovali a vytvářeli v Úžasňákově takovou atmosféru, ve které se Vaše děti i Vy budete cítit, skoro jako doma. Velkou oporou mě, ale i Úžasňákova je i můj přítel Pavel, který se stará nejen o technické zázemí…

A to jsme my. To je Úžasňákov!